Komunikat cennik

 

 

Zrealizowany projekt ”Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

      Powiat Włocławski w partnerstwie z Powiatowym Centrum Zdrowia -Samodzielny Zespół Specjalistycznych Przychodni zrealizował projekt pod nazwą ”Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności społeczności Powiatu Włocławskiego oraz powiatów ościennych województwa Kujawsko-Pomorskiego do usług zdrowotnych poprzez budowę nowoczesnego obiektu i jego wyposażenie pozwalające na stworzenie Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku.

Przedmiotem projektu była budowa obiektu Powiatowego Centrum Zdrowia w m. Włocławek oraz jego wyposażenie, w tym w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Efektem projektu jest poprawa poziomu specjalistycznych ambulatoryjnych usług zdrowotnych świadczonych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia w powiecie włocławskim poprzez udostępnienie nowej infrastruktury zdrowotnej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt medyczny oraz udogodnienia dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

 

Wartość projektu: 60 551 060,79 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 29 954 106,85 PLN

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 36/2023

ZARZĄDZENIE Nr 36/2023

Dyrektora

Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

z dnia 26.10.2023 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 70, położonej przy ul. Stodólnej 70 KM 47 we Włocławku przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustanego nieograniczonego.

 

 

Zarządzenie do pobrania:

Komunikat