Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku posiada w swoich strukturach niemalże wszystkie poradnie specjalistyczne, tak dla dzieci jak i dla dorosłych, poradnie stomatologiczne, rehabilitacyjne oraz zdrowia psychicznego. W skład Zespołu wchodzą także pracownie diagnostyczne i laboratoria.

Jednostka ma zawarte z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy umowy na następujące rodzaje świadczeń :

 

1.     Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne

 • kardiologia
 • leczenie chorób naczyń
 • alergologia
 • dermatologia
 • neurologia
 • onkologia
 • leczenie gruźlicy i chorób płuc
 • leczenie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
 • reumatologia
 • alergologia dla dzieci
 • położnictwo i ginekologia
 • ginekologia dla dziewcząt
 • chirurgia ogólna
 • chirurgia dziecięca
 • diabetologia
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci
 • leczenie osteoporozy
 • diabetologia dla dzieci
 • okulistyka
 • okulistyka dla dzieci
 • otolaryngologia
 • otolaryngologia dziecięca
 • logopedia 
 • urologia
 • endokrynologia
 • medycyna sportowa
 • endokrynologia dla dzieci
 • gastroenterologia

2. Leczenie Stomatologiczne

 • świadczenia ogólnostomatologiczne
 • chirurgia stomatologiczna

3. Rehabilitacja Lecznicza

 • lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
 • fizjoterapia ambulatoryjna
 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym

4. Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

 • świadczenia w poradni zdrowia psychicznego
 • świadczenia psychologiczne
 • w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • w poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
 • w oddziale dziennym psychiatrycznym

5. Profilaktyczne Programy Zdrowotne

 • program profilaktyki raka piersi
 • program profilaktyki raka szyjki macicy

W laboratoriach oraz pracowniach diagnostycznych funkcjonujących w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych wykonywane są przede wszystkim badania pacjentom naszych przychodni i poradni, ale świadczymy, także usługi dla pacjentów innych podmiotów działalności leczniczej oraz osób prywatnych.