Poradnia Rehabilitacyjna

 

 

 

 


Rejestracja pod numerem

+48-54-412-86-24


Lekarze przyjmujący

 • JACEK BORYSŁAWSKI - LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ

 Adres poradni

 ul.Szpitalna 6A ,87-800 Włocławek

 

Poradnia Rehabilitacyjna:

 • udzielanie indywidualnych świadczeń specjalistycznych oraz konsultacyjnych z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 • wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.

Rodzaje zabiegów:

1.Kinezyterapia

 • Ćwiczenia czynne w obciążeniu i czynne w obciążeniu z oporem
 • Ćwiczenia wspomagane
 • Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Nauka czynności lokomocji
 • Wyciągi
 • Inne formy usprawniania
 • Indywidualna praca z pacjentem – nie mniej niż 30 minut

2.Masaż

 • Masaż suchy – częściowy
 • Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy
 • Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy

3.Elektrolecznictwo

 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Elektrostymulacja
 • Tonoliza
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy TENS
 • Prądy TREBERTA
 • Prądy KOTZA
 • Ultradźwięki miejscowe
 • Ultrafonoforeza

4.Leczenie polem magnetycznym

 • Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

5.Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo

 • Naświetlanie promieniami IR, UV i światłem spolaryzowanym
 • Laseroterapia punktowa

6.Hydroterapia

 • Kąpiel wirowa kończyn

7.Krioterapia

 • Krioterapia – miejscowa (pary azotu, dwutlenek węgla)