Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.11.2020

 Plik do pobrania:

 

Ogłoszenie zmieniające 30.10.2020

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6a  informuje, że oferty na zakup używanego sprzętu medycznego znajdującego się na stanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku zgodnie z załącznikiem nr 1, można składać również elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci skanu podpisanego dokumentu lub z dokument elektroniczny podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.
 

Plik do pobrania:

          

  Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku,ul. Szpitalna 6a zaprasza do złożenia oferty na zakup używanego sprzętu medycznego znajdującego się na stanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku zgodnie z załącznikiem nr 1.

Oferent z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej www.spzps.wloclawek.pl lub siedzibie SPZPS ul. Szpitalna 6a we Włocławku w Dziale Administracyjno – Gospodarczym.

Upoważnionym do udzielenia informacji jest: Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego –  Łukasz Młotkowski (tel: 604 - 482 - 665).

Sprzęt można oglądać w dni robocze po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym między godz. 08:00 a 14:00 w siedzibie SPZPS.

Oferty pisemne zakupu winny zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
  2. Adres,
  3. Datę sporządzenia oferty,
  4. Nazwę sprzętu oraz proponowaną cenę zakupu.

Kryterium oceny będzie zaoferowana przez Kupującego najwyższa należność (brutto) za pozyskany sprzęt medyczny.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6a do dnia 06 listopada 2020r. do godz. 10:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ Sprzedaż sprzętu medycznego”.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06 listopada 2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość wycofania ze sprzedaży poszczególnego sprzętu medycznego na każdym etapie postępowania.

O wyborze lub odrzuceniu oferty powiadomimy pisemnie.

Termin związania ofertą 7 dni od momentu otrzymania pisma.

Pliki do pobrania: